Thuisfrontcommissie

Een thuisfrontcommissie (afk. TFC) is een groep mensen die een zendeling ondersteunt vanuit het land van herkomst. De commissie heeft als doel om het zendelingengezin in staat te stellen het werk zo goed mogelijk te doen.

Onze TFC bestaat op dit moment uit zes betrokken mensen. De functies die momenteel bekleed zijn in de TFC zijn:

  1. Voorzitter – Annelieke (annelieke@vliegenmeteenmissie.com)
  2. Secretaris – Pauline (pauline@vliegenmeteenmissie.com)
  3. Penningmeester – Louis (louis@vliegenmeteenmissie.com)
  4. Coördinator gebed – Paul (paul@vliegenmeteenmissie.com)
  5. Coördinator nieuwsbrieven – Kitty (kitty@vliegenmeteenmissie.com)
  6. Coördinator scholen & presentaties – Dick (dick@vliegenmeteenmissie.com)
  7. Coördinator bedrijven – Koos (koos@vliegenmeteenmissie.com)

Wil je contact opnemen met de TFC? Stuur dan een mail naar communicatie@vliegenmeteenmissie.com