Home

Welkom

Wij zijn de familie Ketelaar. Wij willen vliegen voor MAF in de meest afgelegen gebieden van de wereld. We willen vliegen voor leven, omdat we ervan overtuigd zijn dat niemand onbereikbaar meer zou mogen zijn.

Over de familie Ketelaar

Over MAF

Support ons

.


Het brengen van hulp en hoop, delen van het Evangelie en ondersteuning van de lokale kerk. Met uw hulp willen wij mensen in de meest afgelegen gebieden bereiken met God’s liefde.

MAF Nederland

Laat je enthousiasme niet bekoelen, laat je aanvuren door de geest en dien de Heer.

Romeinen 12:11

Come fly with me:

Hieronder zie je de kaart met markeringspunten. Op deze bestemmingen heeft Marc inmiddels gevlogen. Vlieg je ook een keer mee?